Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.skriverugotina.lv īpašnieku SIA Skrīveru Pārtikas Kombināts, vien. reģistrācijas Nr. 40003061327 , juridiskā adrese: Daugavas iela 2, Klidziņa, Skrīveru novads, LV-5125 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.skriverugotina.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecās uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.skriverugotina.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja ražotnes veikalā Daugavas ielā 2, Klidziņā, Skrīveru novadā, LV-5125.

 1.  Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam un saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
 2.  Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.skriverugotina.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz skriveru.kombinats@gmail.com . Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu, par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA OMNIVA un www.skriverugotina.lv kurjeram (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.
 3.  Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.
 4.  Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
 5.  Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).
 6.  Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.
 7.  Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
  1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt atvērta (ņemot vērā Preces specifiku) un lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
  2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
  3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu skriveru.kombinats@gmail.com . Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.
  4. Pircējam, pēc atteikuma veidlapas aizpildīšanas, prece tirgotājam ir jānogādā atpakaļ 10 dienu laikā.
  5. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
  6. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
  7. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Daugavas ielā 2, Klidziņā, Skrīveru novadā, LV-5125) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.
 8. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.
 9.  Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis).
 10.  Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā www.skriverugotina.lv ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz SIA Skrīveru Pārtikas Kombināts konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.
 11.  Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
 12.  Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.